[1]
Salazar, K., Agulto, V., Empizo, M.J., Kawano, K., Minami, Y., Shimizu, T., Sarukura, N., Samson, V.A. and Sarmago, R. 2018. Synthesis and characterization of hydrothermally grown ZnO:Fe microrods. Proceedings of the Samahang Pisika ng Pilipinas. 36, 1 (May 2018), SPP-2018-PA-06.